ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on January 27, 2004 at 15:14:59:

Το υποχρεωτικό μάθημα του Α' Εξαμήνου "Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Επικοινωνίας" από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2004 θα διεξάγεται στην Καλαμιώτου, αίθουσα Α, στις 10:00.

Η διδάσκουσα[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]