ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ EQUAL ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ»

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on January 12, 2004 at 12:35:52:

Όσοι φοιτητές έλαβαν μέρος στην έρευνα μπορούν να εισπράξουν από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου την αμοιβή τους σύμφωνα με την ακόλουθη ανακοίνωση...[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]