ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on January 12, 2004 at 12:18:23:

Το υποχρεωτικό μάθημα του Ε΄ εξαμήνου «Γνωστικοί και Συναισθηματικοί Παράγοντες στην Επικοινωνία» θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Παρασκευή 16/1/04 και ώρα 10:00-13:00 στην Καλαμιώτου.

Η διδάσκουσα[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]