ΠΜΣ - Πολιτική διαφήμιση | Προεκλογικές εκστρατείες

Posted by WebTeam (62.103.67.163) on January 10, 2004 at 15:59:20:

Η βιβλιογραφία για τα μαθήματα ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ του κ. Χαιρετάκη είναι διαθέσιμη στην URL:
www.media.uoa.gr/lectures/political_ad/
(Ιστοσελίδες μαθημάτων -> Μεταπτυχιακά μαθήματα -> Πολιτική διαφήμιση)[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]