ΠΜΣ- Φάκελος Σημειώσεων μαθήματος "Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Επικοινωνίας"

Posted by Webteam (213.249.0.68) on December 19, 2003 at 02:17:47:

Ο φάκελος με τις σημειώσεις της κ.Ρήγου, για το μάθημα του Μεταπτυχιακού "Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Επικοινωνίας" θα είναι διαθέσιμος για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού από την Πέμπτη 18 Νοέμβρη,
στο φωτοτυπείο "Άλφα" (απέναντι από τη Νομική, επί της οδού Σόλωνος).
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]