ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. | «Πολιτισμικές Σπουδές και Ανθρώπινη Επικοινωνία»

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on December 18, 2003 at 11:08:15:

Καλούνται οι φοιτητές του Γ’ εξαμήνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της κατεύθυνσης «Πολιτισμικές Σπουδές και Ανθρώπινη Επικοινωνία» του Τμήματος Ε.Μ.Μ.Ε. να προσέλθουν στη Γραμματεία του για να δηλώσουν τα μαθήματα που θα ακολουθήσουν, κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
Παρασκευή 19/12, Δευτέρα 22/12, Τρίτη 23/12 και ώρα 10-1
.


Από τη Γραμματεία[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]