ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Posted by ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ (195.134.64.105) on December 10, 2003 at 14:34:21:

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
(ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) - ΜΕΡΟΣ Α΄

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2003, ώρα 6 μμ, αίθουσα 705 (Σταδίου), θα γίνει συμπληρωματικό
μάθημα - παρουσίαση ποσοτικής έρευνας με χρήση του
στατιστικού πακέτου SPSS.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]