ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ»

Posted by Δημήτρης Χαρίτος (195.134.101.171) on December 08, 2003 at 17:49:00:

Αθήνα 8-12-2003

Το μάθημα επιλογής «Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής» θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη στις 16:00 και μέχρι τις 18:00 μμ. και όχι από 15:00 μέχρι 17:00, όπως είχε ανακοινωθεί στο Πρόγραμμα Μαθημάτων.


O υπεύθυνος του μαθήματος

Δημήτρης Χαρίτος, Λέκτορας ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]