"Κοινωνικοί θεσμοί και κοινωνική μεταβολή" | Εμβόλιμο μάθημα

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on December 03, 2003 at 12:13:05:

Για το υποχρεωτικό μάθημα του εβδόμου εξαμήνου "Κοινωνικοί θεσμοί και κοινωνική μεταβολή" προβλέπεται εμβόλιμη συνεδρίαση την Τρίτη 9. 12. 2003 και ώρα 14 μμ. έως 17 μμ. στην αίθουσα Καλαμιώτου Α.

Η διδάσκουσα
Ρ. Παναγιωτοπούλου
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]