ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙA

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on November 25, 2003 at 15:04:57:

Εφόσον λήξει η κατάληψη της Καλαμιώτου μέχρι την Παρασκευή 28/11, τα μαθήματα
Ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου
και
Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία
θα ξεκινήσουν στις ώρες των Εργαστηρίων, δηλ. Παρασκευή 28/11, 6-7:30 μμ (Καλαμιώτου Β)
και Παρασκευή 28/11, 7:30-9 μμ (Καλαμιώτου Β)
αντιστοίχως.

Ευχόμαστε όλοι να εκλείψει ο λόγος της κατάληψης.

- Ο Διδάσκων -[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]