Π.Μ.Σ. | ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on November 24, 2003 at 13:39:38:

Καλούνται οι φοιτητές του Γ' εξαμήνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ε.Μ.Μ.Ε. να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να δηλώσουν τα μαθήματα της κατεύθυνσής τους, κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες :

Τρίτη 2/12 και Πέμπτη 4/12/2003, ώρα 10-13.

Επίσης τις ίδιες ημέρες καλούνται να προσέλθουν και οι μεταπτυχιακοί που έχουν πάρει παράταση ή χρωστούν μάθημα/μαθήματα.


Από τη Γραμματεία
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]