ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on November 13, 2003 at 06:25:22:

"ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ"
και "ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ"

(ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

12-11-2003
Η προθεσμία υποβολής των εργασιών λήγει την 1η Δεκεμβρίου 2003.

Ο διδάσκων
Α. Αρμενάκης[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]