ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on November 13, 2003 at 06:22:28:

Για τεχνικούς λόγους, που είχαν σχέση με την πτώση του ρεύματος στην Πανεπιστημιούπολη, η ιστοσελίδα του Τμήματός μας παρέμεινε εκτός λειτουργίας από την Κυριακή 9 Νοεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου. Ύστερα από προσπάθειες, επετεύχθη η αποκατάσταση της λειτουργίας του διακομιστή (server).

Η ομάδα διαχείρισης[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]