ΠΜΣ- Διανομή Δελτίων Ειδικού Εισητηρίου 2

Posted by Webteam (213.249.33.183) on November 07, 2003 at 15:39:23:


Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που ζήτησαν "πάσο" από
τους εκπροσώπους τους,να απευθυνθούν στην Γραμματεία από την Δευτέρα 10/11.
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]