ΠMΣ Ανακοίνωση για τους ωρομίσθιους φοιτητές

Posted by Webteam (213.249.33.192) on November 06, 2003 at 00:38:59:

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που απασχολήθηκαν ως ωρομίσθιοι να παραλάβουν από την Γραμματεία τα σχετικά
έντυπα με την σύμβαση εργασίας στο ΠΜΣ το συντομότερον δυνατόν.

[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]