ΠΜΣ- Διανομή Δελτίων Ειδικού Εισιτηρίου

Posted by Webteam (213.249.33.87) on November 03, 2003 at 20:22:38:

Παρακαλούνται όσοι και όσες ενδιαφέρονται να προμηθευτούν το γνωστό "πάσο" να το δηλώσουν
στον εκπρόσωπό τους προκειμένου να γνωρίζει
τον ακριβή αριθμό που θα ζητήσει.
Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί ως την Παρασκευή
7 Νοεμβρίου.
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]