ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Posted by WebTeam (62.103.218.230) on October 14, 2003 at 19:53:58:

Μετά την απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρία της 10/10/03) για τη διήμερη αναστoλή της λειτoυργίας τoυ Πανεπιστημίου Αθηνών στις 16 και 17 Οκτωβρίoυ το Πρόγραμμα των Έκτακτων Προφορικών Εξετάσεων άλλαξε.

Νέο πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]