ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ | ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on October 09, 2003 at 14:16:21:

8/10/2003

Η επανεξέταση του μαθήματος του Δ΄ εξαμήνου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ θα διεξαχθεί προφορικά την Πέμπτη 16/10/03 και ώρα 09:00 – 14:00 στο γραφείο του κ. Τσινισιζέλη (Ομήρου 19, 5ος όροφος).

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος έχουν όλοι οι φοιτητές/τριες είτε βρίσκονται στο πτυχίο είτε όχι.

Όσοι εκ των φοιτητών/τριών προσέλθουν χωρίς να προσκομίσουν την υποχρεωτική εργασία που προβλεπόταν για το εαρινό εξάμηνο 2003, δεν πρόκειται να γίνουν δεκτοί και ως εκ τούτου παραπέμπονται στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2004. Εξαιρούνται οι φοιτητές/τριες που προσκόμισαν την εργασία τον περασμένο Ιούνιο.

Ο διδάσκων

Μ.Ι. ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]