ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. - ΑΠΟΦΑΣΗ 26/9/03

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on September 26, 2003 at 14:34:51:

Ο Σύλλογος Μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών συνεδρίασε σήμερα 26/9/2003 και αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των μελών Δ.Ε.Π., συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις της ΠΟΣΔΕΠ.

Ο Σύλλογος καλεί επίσης τους συναδέλφους Πρυτάνεις και Συγκλητικούς να προχωρήσουν στην επ' αόριστον αναστολή όλων των λειτουργιών του Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο εμπαιγμό για τα μεγάλα προβλήματα της Παιδείας, ιδιαίτερα της Πανεπιστημιακής.

Σύλλογος Μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης (26/9/2003)[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]