ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on September 19, 2003 at 15:03:23:

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ολοκληρωμένων εξαμήνων που χρωστούν μέχρι 5 (πέντε) μαθήματα καθώς και οι τεταρτοετείς φοιτήτριες και οι φοιτητές για τους οποίους συντρέχει σοβαρός λόγος (π.χ. στρατολογικός, προεγγραφή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα...) να υποβάλουν αίτηση εξέτασης στην Γραμματεία στα μαθήματα που χρωστούν μέχρι την Παρασκευή 26/9/2003.


Από τη Γραμματεία[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]