ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 26/9/2003

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on September 19, 2003 at 14:21:03:


Σύλλογος Μελών ΔΕΠ
Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Μελών ΔΕΠ
19/9/2003

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών συνεδρίασε σήμερα 19/9/2003 και αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των μελών ΔΕΠ τουλάχιστον μέχρι την 26/9/2003, οπότε θα συνέλθει εκ νέου για να επανεκτιμήσει την κατάσταση.
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]