ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π.Μ.Σ. ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on September 19, 2003 at 11:19:37:

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που διανύουν το δεύτερο έτος της φοίτησής τους καθώς και οι τελειόφοιτοι να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος (Σταδίου 5, 7ος όροφος) τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του εν λόγω προγράμματος.

Γραμματεία Π.Μ.Σ.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]