ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-2004

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on September 15, 2003 at 09:39:37:

Αθήνα 15/9/2003

Παρακαλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 στο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, να προσέλθουν για εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος (Σταδίου 5, 7ος όροφος), κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά, και σύμφωνα με τις καταστάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

23-9-2003, ημέρα Τρίτη, 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.
Αγγελόπουλος Ο. έως Κεφαλληνού Μ.

24-9-2003, ημέρα Τετάρτη, 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.
Κλεισούρα Ν. έως Παπαγεωργίου Γ.

25-9-2003, ημέρα Πέμπτη, 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.
Παπαδιαμαντοπούλου Σ. έως Χίνος Α.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

1.Απολυτήριο Λυκείου ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από το Σχολείο ή από Δικηγόρο

2.Έξι (6) φωτογραφίες ασπρόμαυρες ή έγχρωμες τύπου ταυτότητας.

3.Φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

4. Όσοι ήταν φοιτητές σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη έχουν την υποχρέωση απαραιτήτως να προσκομίσουν τη διαγραφή τους από την άλλη Σχολή ή Τμήμα.

 

Επισημαίνεται ότι :

1. Στους επιτυχόντες θα δοθεί ατομικός φάκελλος με όλα τα απαραίτητα έντυπα, ο οποίος αφού συμπληρωθεί με προσοχή από τους ίδιους, θα δοθεί στη Γραμματεία μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά.

2. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο επιτυχών, ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη.


Η Γραμματέας του Τμήματος

Μαριάνθη Παπαδημητρίου



[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]