ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Μ.Σ 2003

Posted by WebTeam (195.97.65.34) on September 05, 2003 at 18:41:50:

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες Εισαγωγικών Εξετάσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2003-2004. Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται σύνδεσμοι για τις εξετάσεις Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας.

Ανακοίνωση Προγράμματος Εισαγωγικών Εξετάσεων Π.Μ.Σ. 2003
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]