ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Π.Μ.Σ.

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on September 05, 2003 at 12:50:53:

Παρακαλούνται όσοι από τους υποψηφίους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 17/9/2003 προκειμένου να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

Γραμματεία Π.Μ.Σ[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]