ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ | ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on June 18, 2003 at 11:48:40:

Η εξέταση του μαθήματος "Ψυχοκοινωνιολογία των Οργανώσεων" μετατίθεται για την Πέμπτη 3/7/2003, ώρα 3-5, στην αίθουσα Καλαμιώτου Α.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]