Σύγχρονη Τεχνολογία και Μ.Μ.Ε. - Ενημέρωση ιστοσελίδας

Posted by WebTeam (195.97.65.54) on June 13, 2003 at 23:25:41:

Στη σελίδα του μαθήματος ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. προστέθηκε το υλικό από τις παρουσιάσεις των ενοτήτων Εικονική Πραγματικότητα και Τέχνη και Τεχνολογία.

Ενότητα Εικονική Πραγματικότητα
Ενότητα Τέχνη και Τεχνολογία
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]