ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ|ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on June 12, 2003 at 15:37:15:

Η εξέταση των μαθημάτων «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και «Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/6/2003 και ώρα 11:00 - 13:00, στην αίθουσα Καλαμιώτου Β.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]