Πρόγραμμα Βιβλιοθήκης

Posted by WebTeam (195.97.65.61) on June 12, 2003 at 15:29:33:

Τον μήνα Ιούλιο η Βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή τις κάτωθι ημέρες και ώρες:

ΤΡΙΤΗ 1-7-2003 14:00 - 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 2-7-2003 14:00 - 20:00
ΠΕΜΠΤΗ 3-7-2003 14:00 - 20:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 14-7-2003 14:00 - 19:00
ΤΡΙΤΗ 15-7-2003 10:00 - 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 16-7-2003 10:00 - 14:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 21-7-2003 14:00 - 19:00
ΤΡΙΤΗ 22-7-2003 10:00 - 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 23-7-2003 10:00 - 14:00

Αναλυτικό Πρόγραμμα Βιβλιοθήκης


[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]