ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on June 11, 2003 at 16:16:26:

Για την εξέταση του μαθήματος "Πολιτιστική Κληρονομιά" Τρίτη 17/6, 11-1, θα εξεταστούν στην Καλαμιώτου Α οι έχοντες επώνυμο από Α έως Κ και στο Αμφιθέατρο 308 από Λ έως Ω, ανεξαρτήτως εξαμήνου.

Η Διδάσκουσα
Μαρίνα Καραβασίλη[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]