Αναβολή μαθήματος ΠΕΝΤ "Πολιτική Δημοσιογραφία στο Διαδίκτυο" 6 Ιουνίου

Posted by Webteam (195.134.69.162) on June 06, 2003 at 14:56:42:

Αναβολή παίρνει το μάθημα προγραμματισμένο μάθημα, της Παρασκευής 6/6/2003, "Πολιτική Δημοσιογραφία στο Διαδίκτυο της κατεύθυνσης ΠΕΝΤ...



[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]