Παράδοση εργασίας μαθήματος "Τέχνη & Τεχνολογία"

Posted by Δημήτριος Χαρίτος (62.103.179.115) on June 03, 2003 at 10:44:20:

Νέα ημερομηνία παράδοσης της εργασίας για το μάθημα επιλογής "Τέχνη & Τεχνολογία": ΤΕΤΑΡΤΗ 25/6, 15:00-17:00, στον 6ο όροφο του κτιρίου της οδού Καλαμιώτου.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]