Εργασίες "Τεχνολογικών Διαστάσεων Επικοινωνίας"

Posted by Δημήτριος Χαρίτος (62.103.179.115) on June 03, 2003 at 10:38:38:

Υπενθυμίζεται σε όσους σπουδαστές/τριες είχαν εγγραφεί στο χειμερινό εξάμηνο στο μάθημα επιλογής με τίτλο «Τεχνολογικές Διαστάσεις της Επικοινωνίας» και
επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία για το μάθημα αυτό, η οποία θα παραδοθεί κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα, μέσω e-mail, για να κανονισθούν συναντήσεις και διορθώσεις της εργασίας αυτής πρίν την λήξη του εαρινού εξαμήνου και της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]