Παραλαβή βιβλίων μαθημάτων 7ου εξαμήνου

Posted by Δημήτριος Χαρίτος (62.103.179.115) on June 03, 2003 at 10:33:53:

Παρακαλούνται οι σπουδαστές / σπουδάστριες που είχαν εγγραφεί στο χειμερινό εξάμηνο:
·στο μάθημα επιλογής με τίτλο «Τεχνολογικές Διαστάσεις της Επικοινωνίας» και
· στο σεμινάριο με τίτλο «Οπτική Επικοινωνία»,
να παραλάβουν τα βιβλία των μαθημάτων αυτών από το γραφείο του διδάσκοντα που βρίσκεται δίπλα στο Εργαστήριο Υπολογιστών, στον 6ο όροφο του κτιρίου της οδού Καλαμιώτου, κάθε Τρίτη 2-3 μμ. και μέχρι την Τρίτη 17 Ιουνίου. Διευκρινίζεται ότι μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα είναι δυνατόν οι σπουδαστές/τριες να προμηθευτούν τα βιβλία τους γιατί αυτά θα επιστραφούν απο τον διδάσκοντα στους εκδοτικούς οίκους.
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]