Ανακοίνωση για το μάθημα "Πολιτική Δημοσιογραφία στο Διαδίκτυο" κατεύθυνσης ΠΕΝΤ

Posted by Webteam (195.134.69.122) on June 03, 2003 at 02:06:38:

Πολιτική Δημοσιογραφία στο Διαδίκτυο (ΠΕΝΤ): Θα διεξαχθεί μάθημα την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2003 και ώρα 15.00-17.00
Για οποιαδήποτε νέα ενημέρωση θα υπάρξει ανακοίνωση.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]