ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές

Posted by Κ. Μουρλάς (195.134.101.170) on June 02, 2003 at 12:22:17:

Η εξέταση του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές για τους φοιτητές του 1ου έτους και με Α.Μ. 220100 έως Α.Μ. 220179 οι οποίοι ολοκλήρωσαν το εαρινό εξάμηνο τον κύκλο των εργαστηριακών μαθημάτων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Ιουνίου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:


Τμήμα Α.Μ Ώρα
1 220100 – 220114 09:00 – 10:30
2 220115 – 220129 10:30 – 12:00
3 220130 – 220144 12:00 – 13:30
4 220145 – 220159 13:30 – 15:00
5 220160 – 210179 15:00 – 16:30

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά ο χρόνος προσέλευσης και ολοκλήρωσης της εξέτασης κάθε τμήματος.


Ο Διδάσκων

Κων/νος Μουρλάς[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]