ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 29 ΚΑΙ 30/5

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on May 28, 2003 at 13:27:34:

Η βιβλιοθήκη Πέμπτη 29-5-03 και Παρασκευή 30-5-03
θα είναι κλειστή λόγω της συμμετοχής του προσωπικού
στο Συνέδριο που διοργανώνει το Τμήμα μας.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]