6ος ΟΡΟΦΟΣ - κυκλοφόρησε!

Posted by WebTeam (62.38.18.214) on May 19, 2003 at 23:06:13:

Κυκλοφόρησε το e-zine των φοιτητών του Τμήματος ΕΜΜΕ με τίτλο 6ος ΟΡΟΦΟΣ!

URL: www.media.uoa.gr/floor6th

Επικοινωνία:
floor6th@yahoo.gr
igiannar@media.uoa.gr
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]