ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Posted by WebTeam (195.134.69.146) on May 15, 2003 at 10:00:30:

Η παράδοση του μαθήματος "Γενική Γλωσσολογία" θα συνεχιστεί την Τρίτη 20 Μαϊου, 1-3 μμ(Καλαμιώτου Α), μετά την κανονική παράδοση, 9-12 (Πολυτεχνείο). ΔΕΝ θα γίνουν τα φροντιστήρια της Δευτέρας 19 και της Τρίτης 20 Μαίου.

Ο διδάσκων[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]