ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - Αλλαγή ημέρας και ώρας μαθήματος

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on April 10, 2003 at 18:01:52:

Το μάθημα επιλογής ‘Τέχνη και Τεχνολογία’ που έως τώρα γινόταν ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00-13:00 στην Καλαμιώτου Α μεταφέρεται ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00-17:00 στην Καλαμιώτου Α.

Η αλλαγή ισχύει από τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2003.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]