ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on April 10, 2003 at 14:59:16:

Το μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ την Πέμπτη 17/4 θα πραγματοποιηθεί εφόσον καταστεί δυνατή η προσέλευση, λόγω της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής στο Ζάππειο.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί ένα ακόμα μάθημα την Παρασκευή 18/4 και ώρα 3μ.μ.-5μ.μ.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]