'ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ' -ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on April 07, 2003 at 11:50:02:

Η αναπλήρωση του μαθήματος επιλογής "Συγκριτική Ανάλυση Επικοινωνιακών Συστημάτων" θα γίνει το Σάββατο 12 Απριλίου 2003, στη Σταδίου 5, αίθουσα 705, ώρα 11:30 - 15:30.

Ο διδάσκων[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]