“ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ” - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on April 02, 2003 at 13:23:41:

Επειδή μέχρι σήμερα έχουν ήδη αναβληθεί δύο μαθήματα, λόγω των κινητοποιήσεων του πολέμου στο Ιράκ, και επιπλέον θα αναβληθούν δύο ακόμη, για τον ίδιο λόγο και για τις φοιτητικές εκλογές της επόμενης βδομάδας, με στόχο να μην χαθεί το εξάμηνο, θα γίνουν οι παρακάτω εντατικές αναπληρώσεις των μαθημάτων :
1.Σάββατο, 5 Απριλίου, 10-1, Καλαμιώτου Β και
2.Σάββατο, 12 Απριλίου, 10-1, Καλαμιώτου Β.
Η παρουσία όλων των φοιτητών/τριών που έχουν δηλώσει το μάθημα είναι απαραίτητη.

Ο διδάσκων
Α. Αρμενάκης[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]