ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΜΕ 27/03/2003

Posted by WebTeam (195.134.69.74) on March 30, 2003 at 22:47:46:

Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών ΕΜΜΕ (Συνέλευση της 27-03-2003)


Η απόφαση της Γ.Σ.


Η απόφαση της Γ.Σ. για το Ιράκ
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]