Αναπλήρωση μαθήματος Γενικής Γλωσσολογίας

Posted by Σπύρος Μοσχονάς (195.134.64.153) on March 18, 2003 at 15:02:46:

Λόγω της αργίας της 25-3, η παράδοση της Γενικής Γλωσσολογίας και οι ομάδες μελέτης θα γίνουν τη Δευτέρα 24-3 ως εξής:

Ομάδα μελέτης Α-Κ: Αμφιθέατρο Γκίνη, 9:00-10:30
Γενική γλωσσολογία: Αμφιθέατρο Γκίνη, 10:30-12:30
Ομάδα μελέτης Λ-Ω: Καλαμιώτου Α, 13:00-15:00.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]