Έναρξη Εργαστηρίου "Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες"

Posted by Κ. Μουρλάς (195.134.101.170) on March 14, 2003 at 09:46:52:

Ανακοινώνεται ότι το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος "Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές" για τους φοιτητές του 1ου έτους και με Α.Μ. 220100 έως τέλος, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2003 στα τμήματα που περιγράφονται στο πρόγραμμα μαθημάτων.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]