Εξέταση Εργαστηρίου "Έισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες"

Posted by Κ. Μουρλάς (195.134.101.170) on February 28, 2003 at 14:10:13:

Η εξέταση του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές για τους φοιτητές του 1ου έτους και με Α.Μ. 220001 έως Α.Μ. 220099 οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των εργαστηριακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2002-2003, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Μαρτίου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:


Τμήμα Α.Μ Ώρα
1 220001 – 220016 09:00 – 10:20
2 220017 – 220032 10:30 – 11:50
3 220033 – 220048 12:00 – 13:20
4 220049 – 220065 13:30 – 14:50
5 220066 – 220082 15:00 – 16:20
6 220083 - 220099 16:30 – 15:50

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά ο χρόνος προσέλευσης και ολοκλήρωσης της εξέτασης κάθε τμήματος.


Ο Διδάσκων

Κώστας Μουρλάς[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]