ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ύλη και ομάδες εξέτασης

Posted by Εργαστήριο Νέων τεχνολογιών (194.30.220.167) on February 28, 2003 at 01:07:34:

Ανακοινώθηκε η ύλη και οι ομάδες εξέτασης για το σεμινάριο ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Από τη σελίδα του σεμιναρίου μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του σεμιναρίου (αρχεία PDF).

Ύλη και Ομάδες εξέτασης
Σελίδα σεμιναρίου ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]