Λειτουργία και πρακτικές της δημοσιογραφίας - Εξέταση

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on February 21, 2003 at 15:04:28:

Όσοι φοιτητές *ΔΕΝ* εξετάστηκαν στο μάθημα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Διδάσκων: κος Αλεξόπουλος) μπορούν να προσέλθουν για εξέταση την ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ, ώρες 17:00-19:00, Καλαμιώτου Α.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]