Ιστοσελίδα του μαθήματος "Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές"

Posted by Κ.Μουρλάς (195.134.101.170) on February 21, 2003 at 12:15:25:

Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα του μαθήματος "Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές" (http://www.media.uoa.gr/lectures/IntroNT) για να ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν το μάθημα όπως Υλη του Μαθήματος, Ημερομηνίες Εξετάσεων, Τρόποι Αξιολόγησης κλπ.

Ο Διδάσκων,
Κ. Μουρλάς[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]